libery-logo-color405

VISION

Libery vill skapa en mötesplats som kombinerar det fysiska och digitala rummet i syfte att stärka ställningen för kultur och kunskap hos enskilda människor, liksom samhället i stort.

arrow

Är du nyfiken på Libery?

Skriv upp dig här så får du fortlöpande information om Liberys verksamhet och projekt.

OM LIBERY

Libery grundades 2016 och samarbetar med bibliotek, kulturinstitutioner och privata aktörer på internationell nivå.

Bibliotek kommer ur grekiska och är sammansättningen av de två orden för bok och plats och i mångt och mycket associerar de flesta till just en plats för böcker, när man nämner ordet bibliotek. Betydelsen av fria och öppna bibliotek sträcker sig dock långt utanför en fysisk plats för bokförvaring.

Vi ser biblioteken som en grundpelare för alla människors rätt till fri tillgång till kunskap, kultur och information. Biblioteken utgör därmed en viktig del i arbetet med att skapa ett samhälle och en värld där alla, oavsett ålder, kön och ursprung ges frihet och demokratiska rättigheter att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. I dagens värld känns det viktigare än på mycket länge!

PÅGÅENDE PROJEKT

Vilken betydelse kan bibliotek och kultur ha för att hjälpa till med de utmaningar mänskligheten står inför när det gäller vårt klimat? Inom Libery tror vi att det finns mycket att göra och hjälpa till med och du kan läsa mer om vårt engagemang i det fantastiska projektet Arctic Imagination här.

KONTAKTA OSS

info@libery.se